DTAC
44.00
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ 23 พ.ค. 2565 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,454,192
ราคาเปิด
44.00
วันก่อนหน้า
44.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.00 / 461,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
43.75 / 333,400
ช่วงราคาระหว่างวัน
43.75 - 44.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
28.75 - 51.50