DTAC
38.00
+1.25 (3.40%)
ปรับปรุงเมื่อ 11 ส.ค. 2563 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,177,800
ราคาเปิด
37.25
วันก่อนหน้า
36.75
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.25 / 448,500
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
38.00 / 157,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
37.00 - 38.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
27.00 - 65.25