DTAC
31.25
-0.25 (-0.79%)
ปรับปรุงเมื่อ 12 เม.ย. 2564 16:37
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,451,100
ราคาเปิด
31.50
วันก่อนหน้า
31.50
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.50 / 287,400
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.25 / 44,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
31.00 - 31.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.00 - 47.75