DTAC
31.25
+0.25 (0.81%)
ปรับปรุงเมื่อ 30 ต.ค. 2563 11:47
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
636,200
ราคาเปิด
31.25
วันก่อนหน้า
31.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.25 / 177,900
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
31.00 / 296,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
31.25 - 31.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
27.00 - 63.50