DTAC
44.50
+0.50 (1.14%)
ปรับปรุงเมื่อ 01 ธ.ค. 2564 16:38
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,754,800
ราคาเปิด
44.50
วันก่อนหน้า
44.00
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.75 / 108,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
44.50 / 476,900
ช่วงราคาระหว่างวัน
44.25 - 45.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
28.75 - 46.50