การจ่ายเงินปันผล

วันที่จ่ายปันผล ประเภทการจ่ายปันผล อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด
(บาทต่อหุ้น)
20 เม.ย. 2565 เงินปันผล 1.05
16 ส.ค. 2564 เงินปันผล 1.05
20 เม.ย. 2564 เงินปันผล 2.12
14 ส.ค. 2563 เงินปันผล 0.87
24 เม.ย. 2563 เงินปันผล 1.61
09 ส.ค. 2562 เงินปันผล 1.26
- งดจ่ายเงินปันผล -
16 ก.ค. 2561 เงินปันผล 1.01
4 พ.ค. 2561 เงินปันผล 0.24
10 ส.ค. 2559 เงินปันผล 0.42
20 เม.ย. 2559 เงินปันผล 0.52
17 พ.ย. 2558 เงินปันผล 0.72
18 ส.ค. 2558 เงินปันผล 0.80
22 พ.ค. 2558 เงินปันผล 0.89
10 เม.ย. 2558 เงินปันผล 2.34
21 พ.ย. 2557 เงินปันผล 1.57
15 ส.ค. 2557 เงินปันผล 1.58
27 พ.ค. 2557 เงินปันผล 1.42
28 พ.ย. 2556 เงินปันผล 1.32
16 ส.ค. 2556 เงินปันผล 1.28
23 พ.ค. 2556 เงินปันผล 1.12
12 เม.ย. 2556 เงินปันผล 1.66
16 พ.ย. 2555 เงินปันผล 1.13
22 ส.ค. 2555 เงินปันผล 2.27
27 เม.ย. 2555 เงินปันผล 1.38
12 ม.ค. 2555 กรณีพิเศษ 16.46
19 พ.ค. 2554 เงินปันผล 3.21
19 พ.ย. 2553 เงินปันผล 0.56
26 พ.ค. 2553 เงินปันผล 1.39
25 พ.ค.2552 เงินปันผล 1.50
14 พ.ค. 2551 เงินปันผล 0.73