คำถามที่พบบ่อย

ดีแทค หรือ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คือบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งให้บริการโทรคมนาคมไร้สายด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/2G ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดย ณ สิ้นปี 2559 ดีแทคให้บริการลูกค้ากว่า 24.5 ล้านเลขหมาย
ดีแทคก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532

ดีแทคใช้คลื่นปริมาณ (แบนด์วิดท์) รวม 50MHz ในการให้บริการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย คลื่นความถี่ 850MHz ปริมาณ 10MHz, คลื่นความถี่ 1800MHz ปริมาณ 25MHz และคลื่นความถี่ 2.1GHz ปริมาณ 15MHz

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 850MHz และ 1800MHz ดำเนินการภายใต้สัญญาร่วมการงานกับ กสท ในขณะที่คลื่นความถี่ 2.1GHz ดำเนินการภายใต้ระบบใบอนุญาตจาก กสทช โดยบริษัทดีแทค ไตรเน็ต หรือ ดีทีเอ็น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของดีแทคเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวในปี 2555

82,478 ล้านบาท
27,915 ล้านบาท
2,086 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (www.set.or.th)
บริษัทมีชื่อย่อหลักทรัพย์คือ DTAC ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นของดีแทคมีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยสามารถซื้อผ่านโบรกเกอร์หรือตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของหุ้นของบริษัทคือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก  http://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
สามารถดูข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังในอดีตได้จาก https://investor.dtac.co.th/th/shareholder-information/dividend-payment
สามารถดูราคาหุ้นปัจจุบันได้จาก  https://investor.dtac.co.th/th/stock-information/stock-quote
และสามารถดูราคาหุ้นย้อนหลังในอดีตได้จาก https://investor.dtac.co.th/th/stock-information/historical-price
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัท ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทมีเป้าหมายจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลทุกครึ่งปี
บริษัท Telenor Asia Pte Ltd โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 42.62%
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถดูได้จาก  https://investor.dtac.co.th/th/shareholder-information/major-shareholders
รอบปีการดำเนินงานของดีแทคมี 12 เดือนโดยเริ่มจากเดือนมกราคม และสิ้นสุดเดือนธันวาคม
สามารถดูได้จากเนื้อหาในส่วนของ "ข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน" ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่  https://investor.dtac.co.th/th/downloads/financial-results

วันประกาศผลประกอบการของบริษัทครั้งต่อไปจะแจ้งใน "ข่าวและกิจกรรม"
ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่่  (https://investor.dtac.co.th/th/news-event/ir-calendar)

ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ที่  https://investor.dtac.co.th/th/financial-operational-info/debt-repayment-schedule  หรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร 02 009 9000 หรือที่ SET Contact Center โทร 02 009 9999
สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านรายงานประจำปีแบบออนไลน์ได้ที่  https://investor.dtac.co.th/th/publications-and-download/investor-kits