ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

เบอร์โทร: (+66) 2202 8882
อีเมล์:  IR@dtac.co.th