ข้อมูลนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์
อีเมล์ : Pisut.n@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ปฏิภาค นวาวัตน์
อีเมล์ : phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
เครดิต สวิส Colin McCallum
อีเมล์ : colin.mccallum@credit-suisse.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
อีเมล์ : piyathidas@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (จำกัด) วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์
อีเมล์ : warapornw@ktzmico.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
เจพีมอร์แกน Ranjan Sharma
อีเมล์ : ranjan.x.sharma@jpmorgan.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
ซิตี้ รีเสิร์ช Authur Pineda
อีเมล์ : arthur.pineda@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด วีรพัฒน์ วงศ์อุไร
อีเมล์ : weerapat.wonk.urai@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจึเอส-ซีไอเอ็มบี จำกัด วสุ มัทนพจนารถ
อีเมล์ : wasu.ma@cgs-cimb.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ภัณฑิลา ธาราฉัตร
อีเมล์ : phanthilat@th.dbs.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด กิตติสร พฤติภัทร
อีเมล์ : kittisorn.pruitipat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ฐาปน พานิช
อีเมล์ : thapana@tisco.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ณัฐภพ ประสิทธิ์สุขสันต์
อีเมล์ : nuttapop.pra@thanachartsec.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
นิวสตรีทรีเสิร์ช Chris Hoare
อีเมล์ : chris@newstreetresearch.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ณัฐพล คำนวณผล
อีเมล์ : nuttapon.kumnounphon@th.nomura.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล
อีเมล์ : prasit@bualuang.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) วีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา
อีเมล์ : veeravat.v@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์
อีเมล์ : YaninA@phillip.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ฐิติเทพ นพเกตุ
อีเมล์ : thitithep@phatrasecurities.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
มอร์แกน สแตนลีย์ Mark Goodridge
อีเมล์ : mark.goodridge@morganstanley.com
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Maria Lapiz
อีเมล์ : maria.l@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) Prem Jearajasingam
อีเมล์ : prem.jearajasingam@macquarie.com
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) Navin Killa
อีเมล์ : navin.killa@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย
อีเมล์ : chaiwat@uobkayhian.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กวี มานิตสุภวงษ์
อีเมล์ : kawee.ma@lhsec.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม
อีเมล์ : suwat.re@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) พลเทพ วงษ์นาค
อีเมล์ : phonthep@aira.co.th
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุตพงษ์
อีเมล์ : rattanal@ivglobal.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ศุภชัย วัฒนวิเทศกุล
อีเมล์ : supachai.w@yuanta.co.th
ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์
ฮ่องกงแอนด์เซี่ยงไฮ้แบงก์กิ้งคอร์ปอเรชั่น Piyush Choudhary
อีเมล์ : piyush.choudhary@hsbc.com.sg