เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2563
เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์
เลือกปี
วันที่ กิจกรรม ฟังออดิโอ ดูวิดีโอ เอกสารการประชุม
16 ต.ค. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2563 ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 ดูวิดีโอ ดาวน์โหลด
15 มิ.ย. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563 ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลหลังการประมูล ฟังออดิโอ
28 ม.ค. 2563 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด