เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์
เลือกปี
วันที่ กิจกรรม ฟังออดิโอ ดูวิดีโอ เอกสารการประชุม
22 เม.ย. 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด
04 เม.ย. 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดูวิดีโอ ดาวน์โหลด
25 มี.ค. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ดูวิดีโอ ดาวน์โหลด
28 ม.ค. 2565 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด