เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์
เลือกปี
วันที่ กิจกรรม ฟังออดิโอ ดูวิดีโอ เอกสารการประชุม
25 ต.ค. 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด
30 เม.ย. 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 ดูวิดีโอ ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ ประจำปี 2563 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด