เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
เอกสารนำเสนอ และเว็บแคสต์
เลือกปี
วันที่ กิจกรรม ฟังออดิโอ ดูวิดีโอ เอกสารการประชุม
26 มี.ค. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 ดูวิดีโอ ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ ประจำปี 2563 ฟังออดิโอ ดาวน์โหลด