ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประเภทกิจกรรม:
เลือกปี:
วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
21 ต.ค. 2565 ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2565
15 ก.ค. 2565 ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 2/2565
22 เม.ย. 2565 ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2565
04 เม.ย. 2565 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
25 มี.ค. 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
28 ม.ค. 2565 ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 4/2564